cenrādis...

Cienījamie klienti :

         Jūsu konsultācija sākās norunātajā laikā. Ja esat vienojušies, ka saruna ar speciālistu notiks plk 16:00, tad plk 16:00 sākas Jūsu apmaksātais laiks. Pat ja ierodaties 16:15, jāmaksā par pilnu konsultāciju. Ja "jūtat", ka būsiet vēlāk, tad lūgums pabrīdināt psihologu, ka kavēsiet. Kopumā klients tiek gaidīts jau 5 minūtes iepriekš un aptuveni 10 minūtes pēc norunātā laika. Ja psihologs nesaņem ne zvanu, ne SMS par kavēšanos, tad pēc 15 min konsultācija tiek atcelta. Un no 2020.gada par kavētu konsultāciju būs arī jāmaksā (50% apmērā), tāda prakse ir lielākajai daļai Latvijas psihologu.


Pakalpojumu CENRĀDIS :

 Cenrādis ir tikai informatīvs un tas var mainīties. Ar uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm un mācību centriem samaksa tiek noteikta iepriekš vienojoties.

!

3 sarunas izaugsmei*

Piedāvājums tiem, kuri mēdz atlikt svarīgu jautājumu risināšanu.
3 x 50 min = attālinātās vai klātienes tikšanās un 1 priekšapmaksas rēķins.

100 €

Psihologa konsultācija

Psihologa konsultācija klātienē vai tiekoties attālināti (videosaruna)

40  €

Personības izaugsmes eksperta sesija

Saruna ar personības attīstības kouču klātienē vai attālināti.

40 €

Pārrauga sesija

Sertificēta pārrauga (supervizora) individuālā sesija (konsultācija)

no 30€

Atzinumi

 Gala izmaksas ir atkarīgas no pieprasījuma (kādam nolūkam nepieciešams atzinums)

no 30 €

Psihologa konsultācija ar 50% atlaidi

Atlaide tiek piemērota:
1) "Goda ģimene" 3+ kartes īpašniekiem/lietotājiem;
2) Personām ar invaliditāti
.

20 €


*** Apmaksu var veikt gan ar pārskaitījumu, gan klātienē skaidrā naudā.

Lūgums uzrādīt GODA Ģimene 3+ karti speciālistam, lai saņemtu
50 % atlaidi psihologa konsultācijai.

Uzrādi mums 3+ karti un saņem atlaidi !

Psihologa konsultācija ar 50%atlaidi

Grupu nodarbību CENRĀDIS:

Lekciju, semināru, meditāciju un grupu nodarbību izcenojumi pēc vienošanās. Cena atkarīga no dalībnieku skaita, tēmas un lekcijas/nodarbības stundu daudzuma.

Atbalsta grupas (ilgums 1.5 h)

(jo vairāk dalībnieku, jo mazāka katram dalības maksa.)

... €

Lekcija, seminārs grupai (90 min)

(Katra semināra ilgums, tēma un samaksa pēc vienošanās.)

Lekciju un semināru tēmas

Samaksa atkarīga no dalībnieku skaita un lekciju/semināru kopēja daudzuma.

Saskarsmes pamati

MĒRĶAUDITORIJA: skolēni; studenti un visi interesenti.

Tajā ietilpst : attiecību veidošanas pamatnoteikumi. Konflikti. Stresa un laika menedžments. Saskarsmes klupšanas akmeņus skaidrojam caur dažādiem skatījumiem. Tai skaitā arī "caur" Socioniku, "7 Radikāļu metodi" un Eneagrammu.

Uzņēmējdarbības attīstībai

MĒRĶAUDITORIJA: nelielu un vidēju uzņēmumu vadītāji. Komandu līderi un personāla speciālisti. Jaunie/ topošie uzņēmēji un visi interesenti.

Biznesa koučings; veiksmīgu lietišķo attiecību psiholoģijas pamati. Darbinieku komandas saliedēšanas treningi (interaktīvi semināri). Individuālais koučings.

Radošo spēju attīstīšana

MĒRĶAUDITORIJA: visu vecumu un profesiju pārstāvji.

Dažādas radošās meistarklases izcilu sava amata meistaru izpildījumā. Stipro un vājo pušu noteikšana ar socionikas palīdzību. Eneagramma - personības motivācijas iedzimtā būtība.
Ķermeņa apgleznošana ar Hennu. Meditācijas. u.c.


Vēlaties ar mums sazināties?