C E N R Ā D I S                  

Psihologa pakalpojumu CENRĀDIS :

Cenrādim ir tikai informatīvs raksturs un tas var mainīties.

Psihologa konsultācija

(Setrificēta psihologa konsultācija var izmaksāt vairāk)

 no 20 €

Psihologa konsultācija SKYPE

Priekšapmaksa

30 €

Atzinumi

 Gala izmaksas ir atkarīgas no pieprasījuma (kādam nolūkam nepieciešams atzinums)

no 30 €

Psihologa konsultācija ar 50% atlaidi

Atlaide tiek piemērota:
- "Goda ģimene" 3+ kartes īpašniekiem/lietotājiem;
- personām ar invaliditāti.

10 €

Psihologa konsultācija

Konsultācijas sniedz jauns speciālists Lelde Jegermane, kuram jāuzkrāj konsultēšanas prakses stundas (psihologa-pārrauga vadībā, pamatojoties uz jauno Psihologu likumu) *Pakalpojums būs pieejams līdz 2019. gada 1.sept.

8* €

Konsultāciju ar 50% atlaidi var saņemt ikviens 1x gadā, Oktobrī
"PSIHOLOĢIJAS dienas" ietvaros.


*** Veikt apmaksu var gan ar pārskaitījumu, gan klātienē skaidrā naudā.
Ja vēlaties maksāt ar pārskaitījumu, tad izrakstam rēķinu un jūs veicat  priekšapmaksu.

Lūgums uzrādīt GODA Ģimene 3+ karti speciālistam, lai saņemtu 50 % atlaidi konsultācijai.


KOUČINGA pakalpojumu CENRĀDIS :

Kouča sesiju ar 50% atlaidi var saņemt 1x gadā, Maija mēnesī KOUČINGA nedēļas ietvaros.

Pirmā iepazīšanās sesija (uzrādot 3+ karti)

  ( Ikvienam no daudzbērnu ģimenes. ) 60min.

 10  €

Sesija pieaugušajiem, studentiem un jauniešiem

(Sarunas ilgums 60min - 80min)

20 €

Kouča sesija SKYPE vidē (1.5 h)

Priekšapmaksa (Kouča sesiju komplekts 100 € = 3 sesijas)

35 €


Uzrādi mums 3+ karti un saņem atlaidi !

Kouča sesija ar 50 %atlaidi:                   10 eur

Psihologa konsultācija ar 50%atlaidi :    10 eur

Grupu nodarbību CENRĀDIS:

Lekciju, semināru, meditāciju un grupu nodarbību izcenojumi pēc vienošanās. Cena atkarīga no dalībnieku skaita, tēmas un lekcijas/nodarbības stundu daudzuma.

Atbalsta grupas (ilgums 1.5 h)

(jo vairāk dalībnieku, jo mazāka katram dalības maksa.)

 20 €

Meditācija grupā (no 4 - 20 cilv.)

(jo vairāk dalībnieku, jo mazāka katram dalības maksa; pasākuma ilgums 1.5 h )

20 €

Lekcija, seminārs grupai (90 min)

(Katra semināra ilgums un samaksa pēc vienošanās.)

no
 40 €

Lekciju un semināru tēmas

Samaksa atkarīga no dalībnieku skaita un lekciju/semināru kopēja daudzuma.

Saskarsmes pamati

MĒRĶAUDITORIJA: skolēni; studenti un visi interesenti.

Tajā ietilpst : attiecību veidošanas pamatnoteikumi. Konlikti. Stresa un laika menedžments. Saskarsmes klupšanas akmeņus skaidrojam caur dažādiem skatījumiem. Tai skaitā arī "caur" Socioniku, "7 Radikāļu metodi" un Eneagrammu.

Uzņēmējdarbības attīstībai

MĒRĶAUDITORIJA: nelielu un vidēju uzņēmumu vadītāji. Komandu līderi un personāla speciālisti. Jaunie/ topošie uzņēmēji un visi interesenti.

Biznesa koučings; veiksmīgu lietišķo attiecību psiholoģijas pamati. Darbinieku komandas saliedēšanas treningi (interaktīvi semināri). Individuālais koučings.

Radošo spēju attīstīšana

MĒRĶAUDITORIJA: visu vecumu un profesiju pārstāvji.

Dažādas radošās meistarklases izcilu sava amata meistaru izpildījumā. Stipro un vājo pušu noteikšana ar socionikas palīdzību. Eneagramma - personības motivācijas iedzimtā būtība.
Ķermeņa apgleznošana ar Hennu. Meditācijas. u.c.


Vēlaties ar mums sazināties?