cenrādis...

Cienījamie klienti :

         Jūsu konsultācija sākās norunātajā laikā. Ja esat vienojušies, ka saruna ar speciālistu notiks plk 16:00, tad plk 16:00 sākas Jūsu apmaksātais laiks. Pat ja ierodaties 16:15, jāmaksā par pilnu konsultāciju. Ja esat vēlāk, tad lūgums pabrīdināt psihologu, ka kavēsiet. Kopumā klients tiek gaidīts jau 5 minūtes iepriekš un 15 minūtes pēc norunātā laika. Ja psihologs nesaņem ne zvanu, ne SMS par kavēšanos, tad pēc 15 min konsultācija tiek atcelta. Un no 2020.gada par kavētu konsultāciju būs arī jāmaksā, tāda prakse ir lielākajai daļai Latvijas psihologu.

Psihologa pakalpojumu CENRĀDIS :

Cenrādim ir tikai informatīvs raksturs un tas var mainīties.

Psihologa konsultācija

(Sertificēta psihologa konsultācija no 2020.gada var izmaksāt vairāk)

 no 20 €

Psihologa konsultācija SKYPE

Priekšapmaksa

35 €

Atzinumi

 Gala izmaksas ir atkarīgas no pieprasījuma (kādam nolūkam nepieciešams atzinums)

no 30 €

Psihologa konsultācija ar 50% atlaidi

Atlaide tiek piemērota:
- "Goda ģimene" 3+ kartes īpašniekiem/lietotājiem;
- personām ar invaliditāti.

10 €

Psihologa konsultācija

Konsultācijas sniedz jauns speciālists Lelde Jegermane, kuram jāuzkrāj konsultēšanas prakses stundas (psihologa-pārrauga vadībā, pamatojoties uz jauno Psihologu likumu)
*Pakalpojums būs pieejams līdz 2019. gada 1.dec.

8*€

Konsultāciju ar 50% atlaidi var saņemt ikviens 1x gadā, no 4.oktobra - 12.oktobrim "PSIHOLOĢIJAS dienas 2019" ietvaros.
Pieteikšanās uz konsultācijām ar atlaidi sākas 16.septembrī. Vietu skaits ierobežots.


*** Veikt apmaksu var gan ar pārskaitījumu, gan klātienē skaidrā naudā.
Ja vēlaties maksāt ar pārskaitījumu, tad izrakstam rēķinu un jūs veicat  priekšapmaksu.

Lūgums uzrādīt GODA Ģimene 3+ karti speciālistam, lai saņemtu 50 % atlaidi konsultācijai.


KOUČINGA pakalpojumu CENRĀDIS :

Kouča sesiju ar 50% atlaidi var saņemt 1x gadā, Maija mēnesī KOUČINGA nedēļas ietvaros.

Pirmā iepazīšanās sesija (uzrādot 3+ karti)

  (Ikvienam no daudzbērnu ģimenes. ) 60min.

 10  €

Sesija pieaugušajiem, studentiem un jauniešiem

(Sarunas ilgums 60min - 80min)

20 €

Kouča sesija SKYPE vidē (1.5 h)

Priekšapmaksa (Kouča sesiju komplekts 100 € = 3 sesijas)

35 €


Uzrādi mums 3+ karti un saņem atlaidi !

Kouča sesija ar 50 %atlaidi:                   10 eur

Psihologa konsultācija ar 50%atlaidi :    10 eur

Grupu nodarbību CENRĀDIS:

Lekciju, semināru, meditāciju un grupu nodarbību izcenojumi pēc vienošanās. Cena atkarīga no dalībnieku skaita, tēmas un lekcijas/nodarbības stundu daudzuma.

Atbalsta grupas (ilgums 1.5 h)

(jo vairāk dalībnieku, jo mazāka katram dalības maksa.)

 20 €

Lekcija, seminārs grupai (90 min)

(Katra semināra ilgums, tēma un samaksa pēc vienošanās.)

no
 40 €

Lekciju un semināru tēmas

Samaksa atkarīga no dalībnieku skaita un lekciju/semināru kopēja daudzuma.

Saskarsmes pamati

MĒRĶAUDITORIJA: skolēni; studenti un visi interesenti.

Tajā ietilpst : attiecību veidošanas pamatnoteikumi. Konlikti. Stresa un laika menedžments. Saskarsmes klupšanas akmeņus skaidrojam caur dažādiem skatījumiem. Tai skaitā arī "caur" Socioniku, "7 Radikāļu metodi" un Eneagrammu.

Uzņēmējdarbības attīstībai

MĒRĶAUDITORIJA: nelielu un vidēju uzņēmumu vadītāji. Komandu līderi un personāla speciālisti. Jaunie/ topošie uzņēmēji un visi interesenti.

Biznesa koučings; veiksmīgu lietišķo attiecību psiholoģijas pamati. Darbinieku komandas saliedēšanas treningi (interaktīvi semināri). Individuālais koučings.

Radošo spēju attīstīšana

MĒRĶAUDITORIJA: visu vecumu un profesiju pārstāvji.

Dažādas radošās meistarklases izcilu sava amata meistaru izpildījumā. Stipro un vājo pušu noteikšana ar socionikas palīdzību. Eneagramma - personības motivācijas iedzimtā būtība.
Ķermeņa apgleznošana ar Hennu. Meditācijas. u.c.


Vēlaties ar mums sazināties?